Wat is Interaction to Next Paint (INP)?

A_hyperrealistic_digital_illustration_res_2

Interaction to Next Paint (INP) is een belangrijke metriek die de responsiviteit van een website meet. Het is een van de Core Web Vitals die van invloed zijn op de SEO en gebruikerservaring van een website. INP meet hoe snel een pagina reageert op specifieke gebruikersinteracties en geeft inzicht in de algehele interactiviteitsvertraging.

Wat is INP?

INP is een relatief nieuwe metriek die is ontworpen om de algehele interactievertraging van een pagina weer te geven. Het meet de tijd die een gebruiker nodig heeft om te interageren met de volledige pagina. INP kijkt naar verschillende interacties die plaatsvinden wanneer een gebruiker een pagina bezoekt en neemt de interactie met de langste vertraging als representatieve meting.

Als een pagina minder dan 50 interacties heeft, wordt de interactie met de langste vertraging meegenomen in de INP-meting. Bij meer dan 50 interacties wordt de 98e percentiel van de interactievertraging gebruikt.

INP meet de totale interactievertraging, inclusief de inputvertraging, verwerkingstijd en presentatievertraging. Het geeft een nauwkeurigere representatie van de responsiviteit van een pagina dan de vorige metriek, First Input Delay (FID), die alleen de vertraging bij de eerste interactie meet.

Waarom is INP belangrijk?

INP is van groot belang omdat het de gebruikerservaring beïnvloedt. Snelle responstijden zorgen voor een vloeiende en prettige gebruikerservaring, terwijl langzamere responstijden als traag en frustrerend worden ervaren. Een trage respons kan leiden tot afhaken van gebruikers en het verlies van potentiële klanten.

Bovendien heeft Google aangekondigd dat INP FID zal vervangen als een van de Core Web Vitals. Dit betekent dat INP een belangrijke factor wordt bij het beoordelen van de prestaties van een website en het bepalen van de zoekmachine ranking.

Hoe wordt INP gemeten?

INP meet de interactievertraging door te kijken naar de tijd die het kost tussen een gebruikersinteractie en het moment waarop de pagina een nieuwe frame presenteert. Het omvat de inputvertraging, verwerkingstijd en presentatievertraging.

Inputvertraging is de tijd tussen het moment dat een gebruiker interactie heeft met de pagina en het moment waarop de bijbehorende event handlers worden uitgevoerd. Verwerkingstijd is de tijd die het kost voor de bijbehorende event handler code om uitgevoerd te worden. Presentatievertraging is de tijd tussen het einde van de verwerking en het moment waarop de browser het volgende frame rendert.

INP neemt alle interacties op een pagina in overweging en geeft een representatie van de totale interactievertraging. Dit in tegenstelling tot FID, dat alleen de eerste interactie meet en alleen de inputvertraging van die interactie in beschouwing neemt.

Wat zijn de normen voor INP?

Google heeft richtlijnen opgesteld voor wat als “Goed”, “Moet worden verbeterd” en “Slecht” wordt beschouwd in termen van INP:

  • Goed: onder de 200 milliseconden
  • Moet worden verbeterd: tussen 200 en 500 milliseconden
  • Slecht: boven de 500 milliseconden

Het doel is om een INP te hebben die binnen de “Goed” categorie valt. Dit betekent dat de pagina snel reageert op gebruikersinteracties en een vlotte gebruikerservaring biedt.

Hoe kun je INP verbeteren?

Er zijn verschillende manieren om de INP van een website te verbeteren:

  1. Verminder het aantal externe bronnen en scripts: Het laden van externe bronnen en scripts kan de interactievertraging verhogen. Door het aantal externe bronnen te verminderen en scripts te optimaliseren, kan de INP worden verbeterd.
  2. Optimaliseer code en resources: Het optimaliseren van de code en resources van een website kan de verwerkingstijd verminderen en de INP verbeteren. Dit kan onder andere worden bereikt door het minimaliseren en samenvoegen van CSS- en JavaScript-bestanden, het optimaliseren van afbeeldingen en het verminderen van de grootte van de pagina.
  3. Prioriteer kritieke elementen: Identificeer de elementen op de pagina die gebruikers het meest waarschijnlijk direct willen gebruiken en geef deze elementen voorrang bij het laden en renderen. Dit zorgt ervoor dat belangrijke interacties snel en responsief zijn.
  4. Test en meet: Gebruik tools zoals PageSpeed Insights om de INP van een website te meten en te analyseren. Identificeer knelpunten en optimalisatiemogelijkheden en voer tests uit om de verbeteringen te evalueren.

Het verbeteren van de INP van een website vereist een holistische aanpak en continue optimalisatie. Het is belangrijk om te streven naar een vlotte en responsieve gebruikerservaring om de prestaties van de website te verbeteren en de SEO-rankings te verhogen.

Interaction to Next Paint (INP) is een belangrijke metriek die de responsiviteit van een website meet. Het is een van de Core Web Vitals die van invloed zijn op de SEO en gebruikerservaring. INP meet de interactievertraging en geeft inzicht in hoe snel een pagina reageert op gebruikersinteracties. Het verbeteren van de INP vereist optimalisatie van code, resources en prioritering van kritieke elementen. Door de INP te verbeteren, kan een website een vlotte en responsieve gebruikerservaring bieden, wat resulteert in langere bezoektijden en een hogere kans op conversie.

Wat is Interaction to Next Paint (INP)?